مشاهده همه 4 نتیجه

رها کننده قالب از قالب یا mold release agent یک جزء ضروری در فرمولاسیون و ساخت قطعات قالبگیری از قبیل لاستیک ،پلاستیک و … محسوب می شود.

این ماده به شکل یک پوشش روی سطح قالب قرار می گیردو انرژی سطح آنرا کاهش میدهد. این پوشش فوق العاده نازک که از نظر حرارتی پایدار است.

به سطح قالب می چسبد و اجازه می دهد که قطعه قالبگیری شده به سهولت از سطح قالب جدا می شود.

رها کننده قالب مناسب اجازه جدایی چندبار قطعه از قالب را می دهد ،بدون انکه ماده زائدی بر سطح بجای گذارد.

از این طریق زمان لازم برای تمیزکاری قالب نیز کاهش می یابد و هزینه های تولید و نیز احتمال وجود نقص در سطح قطعه کمتر می شود.