مشاهده همه 3 نتیجه

الیاف بازالت (Basalt fiber) نوعی مصالح تک عنصری است که از ذوب کردن بازالت به دست می آید. 
الیاف بازالت از الیاف کربنی بسیار ارزان تر است و نسبت به الیاف شیشه ای دارای خواص شیمیایی و فیزیکی بهتری است.
در دهه های اخیر با گسترش یافتن کاربردهای صنعتی الیاف مصنوعی استفاده از الیاف بازالت نیز در صنعت به وفور دیده میشود.